Wybory do Samorządu Uczniowskiego za pasem.

Data: 21.04.2021 r., godz. 07.50    Liczba odwiedzających: 202

Szanowni Uczniowie,

Z pewnością Wasi Wychowawcy rozmawiali z Wami na godzinach wychowawczych o wyborach do naszego Samorządu Szkolnego.
W związku z małą ilością chętnych kandydatów, przedłużony został termin składania deklaracji przez osoby zainteresowane pracą w samorządzie. Jeżeli jest wśród Was ktoś, kto jest kreatywny, ma pomysły na ciekawe przedsięwzięcia i projekty, chce w sposób praktyczny uczyć się pracy samorządowej i mieć wpływ na to, co się dzieje w szkole serdecznie zapraszam takie osoby do złożenia deklaracji o starcie w wyborach do niedzieli tj. 25 kwietnia. Wystarczy krótka formuła napisana odręcznie lub na komputerze:

DEKLARACJA:

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko) z klasy (ozn.klasy) deklaruję chęć startu w wyborach do Samorządu Uczniowskiego na lata 2021-2023.

podpis kandydata                                   podpis rodzica

miejscowość data.

Taką podpisaną deklarację wystarczy zeskanować, albo zrobić zdjęcie i przesłać na adres: mario.jp.rbff@gmail.com
Praca w samorządzie, to praca zespołowa. W zespole jest naprawdę dużo łatwiej. Można narzekać na szkołę, że jest beznadziejna, albo że nic się w niej nie dzieje, można też wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć to zmieniać. To możesz być także Ty.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości zapraszam do kontaktu indywidualnego za pomocą ogólnie dostępnych kanałów komunikacyjnych.

Pozdrawiam serdecznie
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Mariusz Suwiński