Deklaracja maturalna

Liczba odwiedzających: 682

Informujemy, że zgodnie z zasadami obowiązującymi na egzaminie maturalnym w 2022 roku zdający nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminów ustnych.