Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne

Liczba odwiedzających: 5570

LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie podlega pod Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Legionowie, znajdującą się przy ul. Jagielońskiej 69. Telefon kontaktowy: 22 774 38 14
Opinie psychologiczne i orzeczenia, oraz wszelką dokumentację zdrowotną ucznia, prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły w celu organizacji właściwej opieki i wsparcia dla dziecka (dostarczenie dokumentów jest dobrowolne).

Jeśli masz problem, nie wiesz, jak sobie z nim poradzić, nie wiesz z kim porozmawiać, skorzystaj z podanych telefonów lub przyjdź do pedagoga lub psychologa w szkole. Jesteśmy, by Cię wysłuchać, wesprzeć, by Ci pomóc...

 • Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci - 800 100 100 (bezpłatny), czynny od poniedziałku do piątku
  w godzinach 12.00-18.00;
 • Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży - 116 111 (bezpłatny), czynny codziennie w godzinach 12.00-22.00;
 • Telefon całodobowego Centrum Wsparcia Osób w Kryzysie Psychicznym - 800 702 222 (bezpłatny) - czynny codziennie; www.liniawsparcia.pl - informacje na temat dyżurów specjalistów
 • Telefon Zaufania rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12 (bezpłatny), czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-20;
 • Telefon Zaufania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii - 801 199 990  (bezpłatny), czynny codziennie w godzinach 16.00-21.00
 • Telefon Zaufania - uzależnienia behawioralne - 801 889 880 (bezpłatny), czynny codziennie w godzinach 17.00-22.00;
 • Numer Alarmowy - 112
 • Policja - 997
 • Straż Pożarna - 998

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą bezpłatnych szkoleń i konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych dla mieszkańców powiatu legionowskiego.

Konsultacje psychiatryczne
Konsultacje psychiatryczne, foto nr 1, Konsultacje psychiatryczne, foto nr 2,

 

pp_01.jpg (49 KB)