Ważne telefony

Liczba odwiedzających: 5581
Szkoła współpracuje z następującymi instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie młodzieży:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Legionowie,
ul. Jagiellońska 69, tel. 22 774 38 14

- Ośrodek Pomocy Społecznej  w Legionowie,
ul. Al. 3 maja 28, tel. 22 774 08 66

- Komenda Powiatowa Policji w Legionowie, Wydział ds. Nieletnich,
ul. Jagiellońska 26 B, tel. 22604 82 83

- Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Legionowie,
ul. Sobieskiego 47, tel. 22 782 35 64

- Starostwo Powiatowe  w Legionowie,
ul. Gen. Sikorskiego 11, tel. 22 764 01 00

- Urząd Miasta Legionowa,
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 41, tel. 22 774 20 31