Stypendia

Liczba odwiedzających: 471
Uczniowie wyróżniający się w nauce mogą ubiegać się o jednorazowe stypendium na koniec pierwszego półrocza oraz na koniec roku. Uczniowie ze średnią ocen 5.0 i wyższą, którzy otrzymali ocenę zachowania bardzo dobrą lub wzorową, mogą na koniec roku ubiegać się o Nagrodę Starosty.