Rekrutacja 2024!

Data: 08.07.2024 r., godz. 08.00    663
POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

Potwierdzenie woli przyjęcia OZNACZA, ŻE przynosimy do szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ORAZ WYPEŁNIONE PODANIE I DEKLARACJĘ DOT. PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH, DWA ZDJĘCIA DO LEGITYMACJI I KARTĘ ZDROWIA UCZNIA (JEŚLI BYŁA WYDANA PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ). KOMISJA REKRUTACYJNA PRZYJMUJE DOKUMENTY W PIATEK 19 LIPCA OD 12.00-15.00 ORAZ OD PONIEDZIAŁKU DO ŚRODY OD 9.00 DO 15.00 W SALI NR 12 NA PARTERZE.