Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Pedagog/Psycholog

Informacje dla rodziców i uczniów LO im. M. Konopnickiej w Legionowie 

Zespół specjalistów w LO im. M. Konopnickiej

Nauczyciel wspomagający – p. Ewa Zielińska – Jemioło – gabinet nr 208

Pedagog – p. Beata Nidzgorska – gabinet nr 19

Psycholog – p. Magdalena Gułajska – gabinet nr 208

Godziny pracy zespołu psychologiczno – pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021 

 

Nauczyciel wspomagający

Ewa Zielińska – Jemioło 

gabinet nr 208

Pedagog 

Beata Nidzgorska 

gabinet nr 19

Psycholog 

Magdalena Gułajska 

gabinet nr 208

poniedziałek

08.00 – 13.45

13.00 – 17.00

09.00 – 13.00

wtorek

12.00 – 13.45

11.00 – 16.00

09.00 – 12.00

środa

08.00 – 13.45

10.00 – 15.00

10.35 – 17.00

czwartek

11.00 – 13.45

09.00 – 13.00

12.40 – 17.00

piątek

09.45 – 13.45

08.00 – 12.00

10.35 – 14.40

I. Istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego w postaci :

- stypendium szkolne może uzyskać uczeń, u którego w rodzinie dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 528 zł ( netto) . Do dochodu wliczane są alimenty, natomiast nie wlicza się zasiłku 500+

Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć osobiście  do 15 września 2020r. w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie ( przygotowane stanowisko w OPS)  ul. Al.3 maja 28 , tel. 22 774 08 66.

 link do wniosku o stypendium: http://opslegionowo.pl/strona/druki/wniosek_s_sz.pdf 

Wnioski można składać w szczególności z tytułu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizmu i narkomanii

- zasiłek szkolny  w wysokości 620 zł może uzyskać uczeń w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia losowego w rodzinie (np.: śmierć rodzica, śmierć rodzeństwa, poważna choroba w rodzinie , pożar, powódź, kradzież itp. )

Wniosek o takie wsparcie należy złożyć najpóźniej do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Al. 3 maja 28 , tel. 22 774 08 66

Wszelkie informacje dotyczące stypendium i zasiłku można uzyskać na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej : www.opslegionowo.pl

II. Opinie psychologiczne i orzeczenia oraz wszelką dokumentację zdrowotną ucznia,  prosimy dostarczyć do szkoły w celu organizacji właściwej opieki i wsparcia dla dziecka ( dostarczenie dokumentów jest dobrowolne )

III.  Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej na terenie szkoły jest dobrowolne  i nieodpłatne

IV.  Szkoła współpracuje z następującymi instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie młodzieży:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Legionowie , ul. Jagiellońska 69 , tel. 22 774 38 14

- Ośrodek Pomocy Społecznej  w Legionowie,  ul. Al. 3 maja 28 , tel. 22 774 08 66

- Komenda Powiatowa Policji w Legionowie , Wydział ds. Nieletnich, ul. Jagiellońska 26 B,

   tel. 22604 82 83

- Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Legionowie , ul. Sobieskiego 47 , tel. 22 782 35 64

- Starostwo Powiatowe  w Legionowie, ul. Gen. Sikorskiego 11, tel. 22 764 01 00

- Urząd Miasta Legionowa , ul. Marsz. J. Piłsudskiego 41, tel. 22 774 20 31

  

 

Sporządziła: Beata Nidzgorska- pedagog szkolny

Legionowo: 04.09.2020r.

.