Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Praca z uczniem z zespołem Aspergera

Uczeń z zespołem Aspergera w klasie - informacje dla nauczycieli.
Podstawowe deficyty ucznia z Zespołem Aspergera dotyczą:
•    integracji sensorycznej
•    funkcji poznawczych-zaburzenia w zakresie teorii umysłu (rozpoznawanie stanów emocjonalnych na podstawie wskazówek pozawerbalnych, współodczuwanie, potrzeba dzielenia radości, zainteresowań, zaburzenia wnioskowania (zaburzenia zdolności do syntezy);
•    funkcji wykonawczych (zaburzenia inicjowania i organizowania określonych aktywności, kontrolowania bodźców, panowania nad uwagą, ignorowania zakłóceń).
Trudności społeczne i emocjonalne związane z tym, że uczeń może:
•    mało delikatnie komentować wygląd, zachowanie i wypowiedzi rówieśnika i nauczyciela;
•    zachowywać się w nieadekwatny sposób, bo inni skupiają na nim uwagę ;
•    nie zgłosić się, że czuje się gorzej lub potrzebuje pomocy, bo jest przekonany, że nauczyciel o tym wie;
•    nie wytłumaczyć się w trudnej sytuacji, ponieważ nauczyciel go o to nie zapytał;
•    reagować w sposób sztywny i mało empatyczny w nowych dla siebie sytuacjach;
•    jego mimika może być blada, mało wyraźna lub przerysowana i nieadekwatna -trudno odczytać jego reakcje na podstawie mowy ciała.
Jak sobie z tym radzić?
•    pytać co się stało ( nakłanianie ucznia do patrzenia w oczy, tłumaczenie zadawanie wielu pytań może nie pomóc, a raczej dodatkowo bodźcuje sensorycznie);
•    nie naciskać;
•    może potrzebować odizolowania się, odwrócenia, nawet schowania gdzieś, aby móc mówić;
•    omówić, rozrysować lub rozpisać w punktach sytuacje, w których uczeń się pogubił;
•    wykorzystać metodniki, z których skorzysta cała klasa (więcej na stronie www.ceo.or.pl)
•    udzielić najważniejszych wskazówek bez narzucania kontaktu wzrokowego, bez stawania w pozycji konfrontacyjnej;
•    wyznaczyć miejsce do wyciszenia się, rozładowania złości, wyciszenia.
Nauczycielu pamiętaj
•    wykorzystaj do motywowania ucznia z Aspergerem jego zainteresowania;
•    kanalizuj jego zainteresowania, np. Porozmawiamy o pociągach na przerwie;
•    podczas swobodnych gier grupowych wyjaśnij mu dokładnie oraz przećwicz jako „cień” konkretne działania;
•    obsadzaj go w prostych rolach, np. podczas gry w piłkę na bramce;
•    nie stawiaj go pierwszego do wykonania czegoś-niech najpierw popatrzy na innych i skorzysta z modelowania.
Uczeń na przerwie
-udzielenie wsparcia podczas przerwy;
-pomocne mogą mu być: ulubiona muzyka, audiobook, ustalone miejsce, w które uczeń może się udać podczas długiej przerwy ( biblioteka), zadanie na przerwę, coś, co ukierunkuje mu działanie;
-ustalenie jasnych zasad bezpieczeństwa.
Odpytywanie
•    trzeba pamiętać, że uczeń z Aspergerem reaguje olbrzymim napięciem w sytuacji odpytywania tuż przed dzwonkiem, kiedy liczy się czas
•    dąży do niezmienności, potrzebuje uprzedzenia o zmianach, planowania, rozpisania lub rozrysowania zmian
•    nie lubi słownego przeładowania
•    wymaga sprawdzenia poziomu zrozumienia treści, zadania mu dodatkowych pytań
•    odpowie na pytania zamknięte, będzie miał problem z pytaniami otwartymi
•    lepiej zaprezentuje swoją wiedzę w teście niż w wypracowaniu
•    w przypadku zadań domowych związanych z wyobraźnią  wymaga wskazówek i podania przykładu
•    może stać się ekspertem od faktów zawartych w omawianej książce (świetna pamięć do szczegółów, faktów, umiejętności językowe, słuch muzyczny), umocni to jego pozycję w klasie
•    potrzebuje więcej czasu podczas egzaminów, klasówek, konieczne jest upewnienie się, czy rozumie upływ czasu
•    wymaga klarownych poleceń
Świadomość i wrażliwość klasy
-kształtowanie tolerancji u uczniów i akceptacji odmienności, otwartości
-rozmowa w klasie na trudne tematy w sposób ciekawy, warsztatowy
-prezentacje, filmy na temat Zespołu Aspergera, innych problemów emocjonalnych, czy społecznych
-w rozmowach z uczniami należy podkreślać, że Zespół Aspergera jest zaburzeniem rozwojowym, nie chorobą psychiczną
Przydatne kontakty
1.Fundacja Synapsis-Ośrodek Informacyjno-Prawny, Warszawa,
tel.22 825 07 93
2.Poradnia Diagnostyczna dla dzieci z Autyzmem ,tel.22 458 26 22

.