Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Projekt ,,SZKOŁA HUMANITARNA"

W bieżącym roku szkolnym młodzież naszej szkoły uczestniczyła w realizacji projektu „SZKOŁA HUMANITARNA” pod patronatem POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ . 31 maja w Białobrzegach odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu. Jako jedna z 29 szkół w Polsce otrzymaliśmy certyfikat „SZKOŁA HUMANITARNA”.

W akcji uczestniczyli uczniowie klas: II d, II a, II f, II g, II m, II b, II i, III b, I a, I g . Celem projektu było zwiększenie wiedzy z zakresu globalnych współzależności oraz kształtowanie zaangażowanych i odpowiedzialnych postaw względem otaczającego świata i zamieszkujących go ludzi. W ramach „Szkoły Humanitarnej" uczniowie realizowali projekt dotyczący zagadnień edukacji globalnej. Podjęcie tematyki z zakresu edukacji globalnej sprawia, że zdobywając wiedzę o globalnych powiązaniach w wymiarze kulturowym, społecznym, ekonomicznym i ekologicznym, uczniowie zwiększają świadomość zachodzących w świecie procesów oraz roli, jaką mogą w nim odgrywać. Realizacja projektu przebiegała w dwóch etapach: Etap I – realizowany w I semestrze, polegał na zbieraniu informacji, poszerzaniu wiedzy, analizowaniu danych dotyczących problemów Krajów Globalnego Południa w trzech aspektach – trudności w dostępie do wody, trudności w dostępie do edukacji, trudności w dostępie do żywności. Zdobyte informacje przekazane zostaną w czasie trwania „Tygodnia Edukacji Globalnej ”– 12-19.11.2011r. Rozpropagowanie informacji polegało na: zorganizowaniu wystawy zdjęć w szkole oraz w Ratuszu; przygotowaniu prelekcji i prezentacji multimedialnych; ogłoszeniu konkursu na najciekawszy plakat dotyczący tematyki Globalnego Południa, przeprowadzeniu gry terenowej- „Trudna droga do szkoły”, przedstawieniu filmów o tematyce związanej z projektem, upowszechnienie informacji przez wywieszenie ulotek i materiałów edukacyjnych ; W tym czasie przygotowaliśmy spotkanie z podróżnikami do Nigerii oraz z wolontariuszem z Polskiej Akcji Humanitarnej – p. Dominiką Rypą. Etap II – realizowany w II semestrze, to dalsza kampania informacyjna. W ramach projektu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wody. Zorganizowaliśmy cykl spotkań przybliżających tematykę problemów najbiedniejszych krajów świata, m.in. Somalii, Etiopii, Mali, Afganistanu. W tym czasie przygotowaliśmy wystawę prac o tematyce dotyczącej niedostatków wody na świecie. Jeden z tegorocznych maturzystów – Jakub Skarpetowski, na podstawie własnego scenariusza opracował i wykonał komiks pt. ,,Trudna droga do szkoły”. W ramach podsumowania naszych działań zachęcaliśmy do opracowywania tematu w formie artykułu – „Możliwości rozwiązania problemu braku wody na świecie” oraz sprawdziliśmy efekty naszej pracy w formie ankiet.

Opiekun Projektu Edyta Senderowska

.