Znak jakości szkoły

Data: 04.03.2022 r., godz. 09.00    1677
LO Konopnicka - Brązową Szkołą w roku 2022

2022-liceum-braz.jpg (59 KB)Ostatnie lata wytężonej pracy nad jakością edukacji w naszym Liceum przynoszą coraz lepsze efekty.
W Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2022 przeprowadzonym przez "Perspektywy"
po raz kolejny zdobyliśmy miano Brązowej Szkoły.